Mūsų istorija

admin Balandžio 14th, 2010

Šilutės laisvųjų krikščionių bažnyčios istorija siejasi su bendra laisvųjų krikščionių bažnyčių istorija Lietuvoje.  Pirmoji laisvųjų krikščionių bendruomenė įsikūrė  Šiauliuose  ir greitai užmezgė draugystės ir partnerystės ryšius su tikinčiaisiais Lietuvoje bei užsienyje. Po geležinės užsklandos sugriuvimo atsirado didesnės galimybes bendrauti su tikinčiaisiais vakaruose. Buvo pakviesti pirmieji misionieriai ir evangelizacinės jaunimo grupės iš Vokietijos bei Amerikos.

Apie 1990 Šilutėje įvyko krikščioniškas forumas. Tai didelis renginys jaunimui, kurį organizavo Lietuvos Krikščioniškasis Fondas. Po jo susiformavo 15 paauglių grupelė, norinti studijuoti Bibliją, susitikti bendravimui. Peter Tilman, misionierius iš Vokietijos, tuo metu gyvenęs Šiauliuose, pajuto pašaukimą darbui su šiuo jaunimu. Jis tapo šios grupelės vadovu. Susitikimams jis važinėdavo iš Šiaulių.

Jam išvykus į Vokietiją, jį pakeitė kitas misionierius iš Vokietijos Peter Unru. Jis apsigyveno Šilutėje ir vadovavo grupelei 2 metus. Jam vadovaujant, prie jaunimo grupės prisijungė pirmoji šeima -Vladimiras ir Tatjana, kurie vėliau įtikėjo ir paskatino grupę formuotis ne kaip jaunimo grupelę, bet kaip tikinčiųjų bendruomenę.  Susitikimai vykdavo penktadienio vakarais liuteronų bažnyčiai priklausančiose patalpose.

Peter Unru ruošiantis išvykti buvo pradėta ieškoti tikinčiųjų galinčių pakeisti misionierių. 1993 m. Dievas pašaukė jauną lietuvių šeimą Darių ir Liudą Kašėtus, kurie ir  perėmė grupelės vadovavimą. 1995 m. grupelė pradėjo identifikuoti save kaip bendruomenę. Tuomet susirinkimams buvo nutarta išsinuomoti patalpas miesto kultūros namuose.

1998 metais bendruomenės vadovo pareigoms Dievas pašaukė Arvydą Navicką bei jo žmoną Loretą. Tapo aišku, kad užimamos patalpos kultūros namuose nebetenkina bažnyčios poreikių. Bažnyčia suvokė esanti nepajėgi pati įsigyti patalpas, todėl buvo ieškoma paramos iš šalies. Užsitikrinus paramą iš MBMS (Menonitų brolių) bei Krikščioniško Fondo, 2002 metais buvo įsikelta į naujas patalpas.

2002 m. bendruomenė vis dar neturėjo pastoriaus. Juo tapo Modestas Gaubas, šioje bendruomenėje ėjęs pastoriaus pareigas nuo 2002 iki 2007 m.  Bendruomenei taip pat talkino misionieriai Greggas ir Sharon Brubakeriai (šiuo metu jie ir toliau aktyviai tarnauja bendruomenėje).

Nuo 2009m. lapkričio mėn. pastoracinę tarnystę bendruomenėje atlieka Romualdas Babarskas. Bažnyčioje taip pat veikia 5 žmonių taryba.

  • Comments(0)

Comments are closed.